Produk Lain


Jenis skim-skim Takaful yang ditawarkan di bawah kelas Takaful kemalangan yang pelbagai adalah seperti berikut:

Perkara Yang Dilindungi

Pekerja Peserta
Individu, Pelajar
Peralatan Pejabat
Wang dalam Premis atau Transit
Perjalanan
Barangan

Perlindungan Lanjutan

Perlindungan Lanjutan bagi Skim Takaful Kemalangan yang Pelbagai boleh diatur dan diberikan tertakluk kepada pengunderaitan dan kelulusan TBA.

Produk


Menu