Kelas Marin


Terdapat empat jenis Skim Takaful Marin yang ditawarkan di bawah Kelas Takaful Marin seperti berikut:
Marine Cargo
Marine Hull
Marine Liabiliti Pihak Ketiga
Marine Protection and Indemnity

Perkara Yang Dilindungi

Kargo
Kapal, Kapal laut, Bot, Pukat Tunda

Perlindungan Lanjutan

Perlindungan lanjutan bagi semua skim Takaful Marin boleh diatur dan diberikan tertakluk kepada pengunderaitan dan kelulusan TBA.

Produk


Menu